YOU WANT TO BE A LITTLE BIT BY YOURSELF / MAN VILL VARA LITE FÖR SIG SJÄLV
© Maj-Lis Andersen