top of page

MAN VILL VARA LITE FÖR SIG SJÄLV

Man vill vara lite för sig själv, är en undersökning av användandet av våra mobiltelefoner och en studie i våra rörelsemönster i gatumiljö.

Vid fem tillfällen under majmånaderna mellan 2015 och 2018, på samma plats i Stockholm, har jag fotograferat människor med sina mobiltelefoner och hörlurar.

I början av projektet var jag osäker på hur länge jag skulle behöva vänta, men det visade sig att de flesta som gick passerade under den timme jag stod där var fokuserade på sina mobiler.

Min avsikt har varit att lyfta fram det spontana uttrycket och har därför valt gatufotografi som arbetsmetod.

Intervjuer med deltagare har varit avgörande för både innehållet och titeln på projektet. Titeln är hämtad från en av intervjuerna med deltagarna.

Boken innehåller fotografierna, citat och sammanfattningen av intervjuerna.

 

Sidor: 40

Storlek: 260mm x 100 mm

Baksidan: En flik öppnar och stänger boken

Fotografier och text: May-Lis Andersen

Design: May-Lis Andersen/ Linnéa Carlson

Tryck: Allduplo, Stockholm

Upplaga: 300 st.

Pris: 300 kr
Förlag: May-Lis Andersen editions, 2019
Språk: svenska

ISBN: 978-91-980927-3-8

MAY-LIS ANDERSEN
bottom of page